За нас

“ЈЕЛО-МЕТАЛ” е основанo 1993 година, како специјализирано друштво за трговија со опрема за заварување, електроди и жици, опрема за греење и заварување со плин, рачен и резен алат, мерни инструменти, тркала за индустриски колички, перифлекс спојки, гуми за перифлекс спојки, заштитна опрема и останата опрема за тековно одржување.
“ЈЕЛО-МЕТАЛ” е водечка компанија во Република Македонија во областа на трговијата со опрема и додатни материјали за заварување, а за квалитетот на производите кои ги нудиме и услугата која се дава при нивната продажба најдобро зборува задоволството од меѓусебната соработка на повеќе од 1.000 наши купувачи.

“ЈЕЛО-МЕТАЛ” е овластен дистрибутер за производите на следните компании:

* GCE – Чешка - опрема за заварување, сечење, греење и лемење со пропан-бутан, ацетилен и други гасови

* GYS – Франција - апарати за сите видови заварување

* TEHNOVAR – Белград, Србија - опрема за заварување, греење и сечење и резервни делови

* ELEKTROPLAST – Србија - опрема за заварување, греење и сечење, резервни делови и заштитна опрема

* ELEKTRODA ZAGREB - Запрешиќ, Хрватска - електроди и жици за заварување

* 11 MART – Сребреница, Р. Српска - сребрена, калајна и месингана жица за заварување и лемење и градежен калај

* SILIKON-KOMERC – Крушевац, Србија - перифлекс спојки, гуми за перифлекс спојки, хидродинамички спојки и останати гумени производи